Maria Montessori, „Domy Dziecięce”.

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny
fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze
wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.”

Maria Montessori, „Domy Dziecięce”.

W naszej Akademii pragniemy stworzyć prawdziwie domową atmosferę. Pragniemy stworzyć miejsce wolne od ograniczeń jakie niesie ze sobą edukacja konwencjonalna.

Wierzymy w fundamentalne prawo wszystkich dzieci do realizowania swojego potencjału kreatywności.
Z zaangażowaniem tworzymy pozytywne otocznie, w którym dziecko powierzone naszej opiece będzie traktowane z szacunkiem i zostanie zachęcone do tego, aby stać się odpowiedzialną, rezolutną i otwartą jednostką, mającą poczucie celu.

Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego
we własne siły i przekonanego o własnej wartości dziecka. 

Nasza Akademia to miejsce, w którym Dzieci uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia, zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami. Aby zapewnić Dzieciom optymalne warunki do działania i doświadczania, wszystkie sale w Akademii wyposażone są w oryginalne materiały, zwane materiałem rozwojowym Marii Montessori.

Wierzymy, że inteligencja nie jest ustalona w momencie urodzin oraz że potencjał ludzki jest nieograniczony. Wiemy, że dzieci uczą się poprzez przykład, dlatego stosujemy pozytywne wspieranie, zachęcamy do robienia postępów oraz zwracamy uwagę na indywidualne wysiłki, jak również na poziom rozwoju w przeciwieństwie do skupiania się na zasadach i konsekwencjach.

Kiedy dzieci wierzą, że są zdolne i samodzielne, odnoszą sukcesy w szkole i starają się z wszystkich sił poprzez działanie. My dokładamy wszelkich starań, aby dać dziecku poczucie odpowiedzialności i zachęcić do bycia dumnym z robienia czegoś samemu.