STRUKTURA ORGANIZACJI

 

Międzynarodowa Akademia Montessori powstała z inicjatywy Spectrum Progress - firmy o profilu edukacyjnym. Nasza organizacja prowadzi szkolenia i warsztaty dla psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i opiekunów o tematyce psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Współpracujemy z gronem organizacji i profesjonalistów w zakresu  wymiany doświadczeń dotyczących innowacyjnych metod edukacyjno - terapeutycznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Celem naszej organizacji jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji. Wspieramy rodziców w ich staraniach wychowawczych, promujemy nowoczesne metody kształcenia oraz wspieramy kształtowanie właściwych postaw wobec edukacji.

 

W 2016 roku powołaliśmy Fundację Spectra, która angażuje się w działalność charytatywną. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, integracja przez sport i kulturę oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna i szkoleniowa. Fundacja Spectra jest organem prowadzącym Centrum Rozwoju Spectra. Fundacja Spectra angażuje się w organizowanie licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Działania Fundacji koncentrują się także na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej skutecznych form terapii dzieci ze spektrum.

 

We wrześniu 2018 roku przy naszej Akademii rozpoczęła swoją działalność pierwsza w Polsce Szkoła Muzyczna Montessori Mozarts. Przy naszej Akademii działa rownież Centrum Rozwoju Spectra z szeroką ofertą zajęć dodatkowych oraz terapeutycznych.

 

W roku 2019 planujemy budowę dużego ośrodka edukacyjnego, który pomieści - Szkołę Podstawową ( klasy 4 - 8) , Gimnazjum, Liceum, Szkołę Muzyczną oraz Centrum Rozwojowe. Nowy Kampus będzie liczył około 5000 m2 powierzchnii. 

 

www.spectrumprogress.org

www.fundacjaspectra.org