Krok 1

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej. W odpowiedzi prześlemy Państwu „ Poradnik Rodzica” , „Kwestionariusz Osobowości Dziecka” oraz „ Wniosku o Przyjęcie Dziecka”.

 

 

kroki left

Krok 2

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia Rozmowy Rekrutacyjnej Rodziców z Dyrektorem Placówki. Rodzice są zobowiązani do dostarczenie dokumentacji: „Kwestionariusza Osobowości Dziecka” oraz " Wniosku o Przyjęcie Dziecka".

 

 

kroki right

Krok 3

Dzień próbny w placówce. Po zaakceptowaniu przez rodziców „Poradnika Akademii”,  zaprosimy dziecko na próbny pobyt w naszej Akademii.

Po zaakceptowaniu dziecka, Akademia zwróci się do Państwa o dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowego. 

 

 Władze Akademii zastrzegają sobie prawo do przerwania procesu rekrutacji na dowolnym etapie bez podania przyczyny. 

 

kroki left

Krok 4

Otrzymają Państwo oficjalny list potwierdzający przyjęcie dziecka do Akademii. Władze Akademii
we współpracy z Rodzicami ustalą indywidualny plac adaptacji dziecka w placówce.