Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne " Montessori Stepping Stones" - program adaptacyjny do przedszkola Montessori. 

Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie Akademii. 

 Opis programu:

Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Dlatego, istotne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Ma wtedy szansę na harmonijny rozwój. Początek adaptacji, który zazwyczaj jest bardzo trudny, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica może zaważyć na dalszym rozwoju.

Montessori STEPPING STONES prowadzone są w małych max 10- osobowych grupach w towarzystwie opiekunów, w atmosferze zaufania, zrozumienia i akceptacji. Program oparty jest na założeniach pedagogiki Marii Montessori, która sformułowała słynne zdanie, stanowiące zasadę wychowania metodą Montessori – „pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

Celem spotkań jest:

 • usamodzielnienie oraz ułatwienie dzieciom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej,
 • ułatwienie akceptacji obecności innych dzieci i osób dorosłych w otoczeniu dziecka,
 • poprzez kreatywne działania muzyczne, ruchowe oraz plastyczne ułatwienie dzieciom świadomego uczestnictwa w przestrzeni przedszkolnej,
 • pomoc w budowaniu pierwszych relacji z instruktorem-nauczycielem, dorosłym innym niż osoba z domowego otoczenia dziecka,
 • usprawnianie "małej motoryki” - doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała - wyzwalanie w dzieciach naturalnej ekspresji (zajęcia mocno działają na zmysły, są kreatywne, sensoryczne, pozwalają dzieciom na „niekontrolowaną” pracę z różnymi materiałami (uwaga dzieci się brudzą!) a wszystko to w pozytywnej i dające dużo uśmiechu i zadowolenia atmosferze.

Podczas zajęć będzie czas na wspólny posiłek dla dzieci,  dzięki czemu wprowadzimy maluchy w ważne zasady wspólnego spożywania posiłków Powtarzalny rytm zajęć daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz wytwarza nawyki, które bardzo ułatwiają płynne przejście i odnalezienie się  w nowym środowisku -  grupie przedszkolnej.

IMG 1216

Program "Montessori Stepping Stones" prowadzi Marzena Huminiecka - doświadczony nauczyciel Montessori.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Pedagogika Marii Montessori pozwala w pełni odkryć potencjał dzieci, dać im możliwość poznania  Świata i wskazać im drogę do samodzielności. Jeden z moich ulubionych cytatów to " Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobywało niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa. "Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w jednym z Montessoriańskich przedszkoli. Na swoim koncie mam szereg szkoleń i kursów dotyczących komunikacji :

 • Trening Skutecznego Nauczyciela wg metody komunkacji dr Thomasa Gordona
 • Uczestniczka warsztatów Pozytywna Dyscyplina
 • Uczestniczka  seminariów: "Kwiecień z Juulem"
 • "Agresja - niebezpieczne tabu"
 • "Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem"
 • "Jakiego przewodnictwa potrzebują dzieci"
 • "Poczucie wartości"

SteppingStones

Prywatnie jestem szczęśliwą  żoną i mamą 7-letniej Nadii i prawie 4 letniego Dawida.

Co nowego w Akademii?

Zielona szkoła w Montessori Farm School Brzezina 13.06.2024 Zielona szkoła w Montessori Farm School Brzezina

W tym roku zielona szkoła działa w Montessori Farm School Brzezina. Za nami pierwsza noc i pierwsze zajęcia: Własnoręcznie mierzymy obwody...

Dzień technologii 06.06.2024 Dzień technologii

Zorganizowaliśmy dzień technologii w naszej szkole, w ruch poszły wszystkie dostępne urządzenia: długopisy 3D, drukarki 3D, drukarka 3D do...

Kopciuszek w wykonaniu Instytutu Pedagogiki UWr 03.06.2024 Kopciuszek w wykonaniu Instytutu Pedagogiki UWr

Współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego to z jednej strony możliwość czerpania inspiracji przez studentów odbywających...