Edukacja domowa dostępna w Międzynarodowej Akademii Montessori

Z nami możesz realizować program edukacji domowej. Posiadamy status placówki stacjonarnej, możemy być szkołą macierzystą dla Twojego dziecka. Dzięki nam spełnisz obowiązek ustawowy i otrzymasz wsparcie w realizacji programu – dostęp do platformy edukacyjnej.

Dołączając do naszej Akademii Montessori w trybie edukacji domowej, nie ponosisz żadnych opłat.

Na czym polega edukacja domowa?

To forma nauczania dopuszczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, polegająca na kształceniu dziecka poza systemem nauczania stacjonarnego (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)).

W edukacji domowej (homeschooling) to rodzice organizują edukację swoich dzieci, które formalnie zapisane są do szkoły, jednak uczą się w środowisku rodzinnym, domowym.

Korzyści z edukacji domowej to przede wszystkim zapewnienie komfortowych warunków i dopasowanego trybu kształcenia zgodnego z możliwościami i potrzebami dziecka.

Homeschooling

Decydując się na nauczanie domowe, musisz spełnić określone w ustawie warunki – nie jest to trudne, a my z chęcią Ci w tym pomożemy.

Umożliwiamy zapisanie dziecka do naszej Akademii jako szkoły macierzystej. Uczysz dziecko w domu, a my udostępniamy Wam podręczniki oraz dedykowaną platformę edukacyjną z pakietami materiałów dydaktycznych dostosowanych do programu nauczania dla danej klasy.

Edukacja domowa w Międzynarodowej Akademii Montessori to:

Spełnienie wymogów formalnych

Dostęp do platformy edukacyjnej

Możliwość uczestnictwa dziecka w ważnych szkolnych wydarzeniach

Obowiązkowe egzaminy w przyjaznej atmosferze

Gwarantowane wsparcie metodyczne dla rodziców (szkolenia, kursy, w tym Pozytywna Dyscyplina)

Edukacja domowa – dlaczego warto nas wybrać?

Międzynarodowa Akademia Montessori to niepubliczna szkoła i przedszkole, działająca w oparciu o metody Marii Montessori. U nas każdy uczy się zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami, realizując obowiązkowy program.

Dajemy przestrzeń do wzmacniania własnych predyspozycji i umiejętności.

Pracujemy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami, rozwijamy ich pełny potencjał.

Działamy od 2017 roku, a nasza szkoła rośnie razem z naszymi uczniami. Obecnie prowadzimy nauczanie w klasach od 1 do 6. W przyszłych latach uruchomimy klasy 7-8, zapewniając kontynuację nauczania zarówno uczniom w szkole stacjonarnej, jak i dzieciom w edukacji domowej zapisanym do nas jako szkoły macierzystej.

Mamy doświadczenie w pracy z efektywnymi pomocami edukacyjnymi, wiemy jak zapewnić przyjazne nauce otoczenie, sami opracowujemy materiały dydaktyczne wspierające kształcenie. Naszą kadrę stanowią doświadczeni pedagodzy z różnych krajów.

Chętnie podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem, aby wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko w edukacji domowej.

Nasza oferta

Możliwość bezpłatnego zapisania dziecka do Międzynarodowej Akademii Montessori jako szkoły macierzystej – nauczanie domowe w klasach od 1 do 6.

Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Centrum Nauczania Domowego w ramach realizacji nauczania domowego w Akademii. Oraz dodatkowo dostęp do materiałów uzupełniających na platformie edukacyjnej Montessori.

Darmowe konsultacje w zakresie nauczania dziecka zgodnie z prawem oświatowym.

Bezpłatne szkolenia online i kursy dla rodziców
w tym z Pozytywnej Dyscypliny, organizowane przez naszą kadrę, a także udział w konferencjach organizowanych przez International Montessori Institute.

Organizacja obowiązkowych egzaminów końcowych, określonych w wymogach dla nauczania domowego. Z nami Twoje dziecko przystąpi do egzaminu w przyjaznym otoczeniu i atmosferze.

Internetowa grupa wsparcia dla rodziców dzieci w edukacji domowej – możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami z całej Polski.

Możliwość uczestnictwa dziecka w ważnych szkolnych wydarzeniach.

Jesteś zainteresowany?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas jako szkole macierzystej lub o ofercie skierowanej do rodziców dzieci w nauczaniu domowym, wypełnij poniższy formularz.

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.


Wyślij

Jesteś zdecydowany na edukację domową w naszej szkole?

Pobierz dokumenty:

Zgłoszenie do edukacji domowej

Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Wydrukuj wszystkie dokumenty, wypełnij je i podpisz. Załącz dokumenty wymagane we wniosku. Dostarcz dokumentację do nas osobiście lub listownie na adres:

Międzynarodowa Akademia Montessori
ul. Wrocławska 25
55-080 Mokronos Górny

Edukacja domowa – częste pytania

Dla kogo jest edukacja domowa?

Edukacją domową mogą zostać objęte dzieci, których dotyczy ustawowy obowiązek szkolny, czyli od zerówki do 18 roku życia. Możliwa jest więc także edukacja domowa w szkole średniej (liceum). Określa to Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

Czy edukacja domowa dotyczy tylko szkoły podstawowej?

Nie, w edukacji domowej mogą być realizowane wszystkie etapy nauczania – od zerówki, przez szkołę podstawową, aż po szkołę średnią i przygotowanie do matury.

Nauczanie domowe – jakie formalności należy spełnić?

Aby rozpocząć edukację domową, należy zgłosić się do wybranej placówki jako szkoły macierzystej – złożyć odpowiednie dokumenty do dyrekcji placówki. Obecnie wśród wymaganych dokumentów są:

  • wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • oświadczenie zobowiązujące dziecko do przystępowania w każdym roku szkolnym do egzaminów.

Wszystkie dokumenty można pobrać z naszej strony.
Należy załączyć również orzeczenia o niepełnosprawności czy potrzebnie kształcenia specjalnego, jeśli dziecka to dotyczy. Dyrekcja wybranej szkoły ma 30 dni na wydanie zgody na nauczanie domowe.

Kiedy można rozpocząć edukację domową?

Edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Czy muszę zapisać się do szkoły w moim rejonie/mieście?

Po nowelizacji ustawy zniesiono obowiązek rejonizacji – można zapisać dziecko do wybranej szkoły w całej Polsce. Przy wyborze szkoły należy wziąć pod uwagę, że dzieci mają obowiązek zdać egzaminy końcowe organizowane przez szkołę, do której zapisane jest dziecko. Warto także wybrać szkołę, która jest przyjazna edukacji domowej.

Czy można zrezygnować z edukacji domowej?

Tak, można zrezygnować z nauczania domowego w każdym momencie roku szkolnego. Należy jednak przemyśleć, w jaki sposób po rezygnacji dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny - w jaki sposób zapewnimy mu kontynuację nauczania.

Czy do rozpoczęcia edukacji domowej trzeba mieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Obecnie nie jest wymagane dostarczenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ile kosztuje Edukacja Domowa?

Nauczanie domowe jest bezpłatne. Szkoła macierzysta, do której jest zapisane dziecko, nie pobiera żadnych opłat, ma także obowiązek udostępnić podręczniki. Nie oznacza to jednak, że edukacja domowa nic nie kosztuje – rodzic sam zaopatrza się w pomoce naukowe, dodatkowe materiały edukacyjne, sam opłaca wyjścia do muzeów itp. .

Czy należy powiadomić byłą szkołę o przejściu na edukację domową?

Nie, poinformuje o tym szkoła macierzysta, do której zapisane zostanie dziecko.

Kto odpowiada za naukę podczas edukacji domowej?

Odpowiedzialność za proces edukacji w nauczaniu domowym spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka. Rodzice mogą uczyć dzieci samodzielnie lub korzystać z pomocy korepetytorów. Nie jest wymagane od nich wykształcenie pedagogiczne.

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej?

Egzaminy klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego organizuje szkoła macierzysta. Na ich podstawie wystawiane są oceny wypisane na świadectwie. Podczas egzaminów sprawdzany jest stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności zgodny z podstawą programową na dany rok szkolny. Egzaminy są obowiązkowe. Jeśli dziecko nie przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych, to automatycznie cofnięta zostaje zgoda na nauczanie domowe.

Czy dzieci otrzymają świadectwa?

Tak, w edukacji domowej dzieci dostają świadectwa, formalnie takie same jak ich koleżanki i koledzy w edukacji formalnej. Nie wystawia się oceny z zachowania, wychowania fizycznego, muzyki i plastyki. Oceny końcowe - roczne wystawiane są na podstawie egzaminów.

Czy dzieci w edukacji domowej mają legitymacje i zniżki dla uczniów?

Tak, szkoła macierzysta na wniosek rodzica wydaje legitymację szkolną ucznia.

Skąd brać materiały do nauki w ED?

Rodzic w edukacji domowej odpowiada za przygotowanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie dziecku wiedzy i umiejętności. Ma zupełną dowolność w wyborze książek czy dodatkowych materiałów, z których będzie korzystał. W Internecie można znaleźć wiele materiałów edukacyjnych, jednak warto zwrócić uwagę na ich wartość merytoryczną. W Międzynarodowej Akademii Montessori udostępniamy rodzicom plany pracy wraz z materiałami Montessori, które ułatwią prowadzenie nauczania domowego. Przygotowane zostały przez International Montessori Institute.