Maria Montessori

„Pomóż mi to zrobić samemu.”

Maria Montessori

Dzieci w przedszkolu Międzynarodowej Akademii Montessori uczą się przez samodzielne działanie z pomocami dydaktycznymi i mają zagwarantowany prawdziwie indywidualny tok nauki. W grupie panuje atmosfera szacunku a otoczenie jest estetyczne, uporządkowane i charakteryzuje się prostotą. Nauczyciel jest przewodnikiem a dziecko znajduje się w centrum pedagogiki. Dziecko jest uczone samodyscypliny i dokonywania właściwych wyborów.

 

rozwój poznawczy

Ponieważ umysł 2,5-6-latka jest chłonny, najlepsze, co możemy zrobić, to podążać wyznaczonymi ścieżkami rozwoju mózgu. Dziecko w tym wieku przechodzi tzw. fazę sensytywną jeśli chodzi o przyswajanie języka, zarówno mówionego, jak i pisanego. Małe Dzieci są zafascynowane liczbami — ich zrozumienie otwiera nowy kierunek w poznawaniu świata. Montessoriańskie materiały matematyczne pomagają Dzieciom przyswoić pojęcia matematyczne zarezerwowane w edukacji konwencjonalnej dla Dzieci dużo starszych, np.: działania matematyczne w zakresie 9999. Pozwalają Dziecku na pełne zrozumienie matematyki, a nie tylko na znalezienie wyniku działania.

W przygotowane otoczenie Montessori wkomponowane są następujące przedmioty:

  • biologia,
  • geografia,
  • historia,
  • sztuka
  • muzyka

poprzez specjalnie zaprojektowane pomoce oraz przeprowadzanie na żywo doświadczeń. W dziedzinie geografii Dzieci uczą się nie tylko nazw kontynentów, krajów, ale także dowiadują się, jak wygląda życie codzienne ich mieszkańców. Małe Dzieci są urodzonymi badaczami. Obserwując i pielęgnując rośliny i zwierzęta znajdujące się w klasie nabierają ochoty, by dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu natury. Z kolei obcowanie ze sztuką i muzyką pozwala Dzieciom dać upust kreatywności i radości.

Materiały w otoczeniu Montessori zostały tak zaprojektowane, by zaprezentować jedno zjawisko w bardzo konkretny sposób (izolacja trudności). Pracując z nimi, Dzieci mogą same naprawiać swoje błędy, co pozwala na samokształcenie się. „Błędy" są uważane za niezbędną i pomocną część procesu edukacji. Materiały Montessori budują most miedzy znanym a nieznanym, pozwalają Dzieciom przejść od procesu nauczania, skoncentrowanego na szczegółach i doświadczeniach, do rozwinięcia myślenia abstrakcyjnego.

 

rozwój fizyczny i motoryczny

Aby stać się niezależnymi dzieci muszą rozwinąć koordynację ruchową. Dzięki zadaniom Życia Codziennego, dzieci ćwiczą koncentrację, koordynację ruchów, małą motorykę. Materiał sensoryczny został zaprojektowany tak, by umożliwić dzieciom odpowiednie przyswojenie i analizę informacji jakie przekazują im niewykształcone jeszcze zmysły. Nauka przez słuchanie, wąchanie, dotykanie, obserwowanie i odkrywanie zapewnia wielostronny rozwój dziecka na tym etapie.