Niedługo przedstawimy program nauczania w tej kategorii wiekowej.