Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne " Montessori Stepping Stones" - program adaptacyjny do przedszkola Montessori. 

 

Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie Akademii. 

 

Opis programu:

Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji.  Dlatego, istotne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Ma wtedy szansę na harmonijny rozwój. Początek adaptacji, który zazwyczaj jest bardzo trudny, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica może zaważyć na dalszym rozwoju dziecka.   
 
Montessori STEPPING STONES prowadzone są w małych max 10- osobowych grupach  w towarzystwie opiekunów, w atmosferze zaufania, zrozumienia i akceptacji.    
Program oparty jest na założeniach pedagogiki Marii Montessori, która sformułowała słynne zdanie, stanowiące zasadę wychowania metodą Montessori – „pomóż mi zrobić to samodzielnie”  
 
Celem spotkań jest:
 
- usamodzielnienie oraz ułatwienie  dzieciom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej,
- ułatwienie akceptacji obecności innych dzieci i osób dorosłych w otoczeniu dziecka,
- poprzez kreatywne działania muzyczne, ruchowe oraz plastyczne ułatwienie dzieci om świadomego uczestnictwa w przestrzeni przedszkolnej;  
- pomoc w budowaniu pierwszych relacji z instruktorem-nauczycielem, dorosłym innym niż osoba z domowego otoczenia dziecka,
- usprawnianie "małej motoryki”,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- kształtowania świadomości własnego ciała
- wyzwalanie w dzieciach naturalnej ekspresji (zajęcia mocno działają na zmysły, są kreatywne,  sensoryczne, pozwalają dzieciom na „niekontrolowaną” pracę z różnymi materiałami ( uwaga dzieci się brudzą!) a wszystko to w pozytywnej i dające dużo uśmiechu i zadowolenia atmosferze.
 
Podczas zajęć będzie czas na wspólny posiłek dla dzieci,  dzięki czemu wprowadzimy maluchy w ważne zasady wspólnego spożywania posiłków. 
 
Powtarzalny rytm zajęć daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz wytwarza nawyki, które bardzo ułatwiają płynne przejście i odnalezienie się  w nowym środowisku -  grupie przedszkolnej.
 

IMG 1216

 

Program "Montessori Stepping Stones" prowadzi Marzena Huminiecka -

- doświadczony nauczyciel Montessori.

 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Pedagogika Marii Montessori pozwala w pełni odkryć potencjał dzieci, dać im możliwość poznania  Świata i wskazać im drogę do samodzielności. Jeden z moich ulubionych cytatów to " Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobywało niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa. "Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w jednym z Montessoriańskich przedszkoli. Na swoim koncie mam szereg szkoleń i kursów dotyczących komunikacji :

  • Trening Skutecznego Nauczyciela wg metody komunkacji dr Thomasa Gordona
  • Uczestniczka warsztatów   „ Pozytywna Dyscyplina”  
  • Uczestniczka  seminariów: "Kwiecień z Juulem"  
                                            "Agresja - niebezpieczne tabu"
  • "Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem"
  • "Jakiego przewodnictwa potrzebują dzieci"
  • "Poczucie wartości"  

SteppingStones

 

 

Prywatnie jestem szczęśliwą  żoną i mamą 7-letniej Nadii i prawie 4 letniego Dawida.

Co nowego w Akademii?

Pozytywna Dyscyplina w Klasie - Warsztat dla Nauczycieli 22 - 23.08.2020 29.07.2020 Pozytywna Dyscyplina w Klasie - Warsztat dla Nauczycieli 22 - 23.08.2020

   POZYTYWNA DYSCYPLINA W KLASIE - WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI  22 - 23.08.2020 / 9.00 - 15.00 Ten dwudniowy interaktywny warsztat jest przeznaczony dla...

Positive Discipline in the Classroom - Workshop for Teachers 15.08.2020 29.07.2020 Positive Discipline in the Classroom - Workshop for Teachers 15.08.2020

POSITIVE DISCIPLINE IN THE CLASSROOM  15.08.2020 8.00 am - 16.00 pm Course delivered in English    This two-day interactive workshop is designed for...

Kurs Asystent Montessori 3 - 6 26.04.2020 Kurs Asystent Montessori 3 - 6

       ŚCIĄGNIJ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ   FORMULARZ REJESTRACYJNY...