W naszej Akademii Montessori znajdują się uczniowie i nauczyciele różnych narodowości i wyznający różne religie. To doskonałe środowisko żeby nauczyć się poszanowania światopoglądu innych i zrozumieć odmienność kultur i wyznań. Ostatnio odwiedził nas gość, który ma wiedzę o różnych religiach i nie tylko.

Karol Fjałkowski - jest publicystą i działaczem społecznym, działa w Radzie Fundacji Forum Światopoglądów. Bierze udział w publicznych debatach religijnych i światopoglądowych.

W trakcie spotkania wyjaśnił nam czym jest religia, jakie są powody praktykowania i wierzenia w różne religie. Poznaliśmy różne wierzenia, kulty oraz trzy główne monoteistyczne religie najbardziej rozpowszechnione na świecie: judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Poznaliśmy także zagrożenia związane z religią, takie jak bezkrytyczna postawa wobec autorytetu czy fanatyzm religijny. Rozmawialiśmy o działalności sekt, poznając cechy tego rodzaju niebezpiecznych grup religijnych.

Omówiliśmy pojęcie ateizmu, dowiedzieliśmy się, że istnieje wiele różnych sposobów postrzegania świata i duchowości.

Edukacja Montessori nie promuje jakiejkolwiek religii, ale zachęca do poszanowania i akceptacji różnorodności religijnej. Tolerancja religijna jest wpisana w samą istotę wartości Montessori i ma na celu budowanie społeczeństwa, które szanuje i docenia różnice między ludźmi.

nauczanie religii w montessori tolerancja

karol fjalkowski religia w montessori

nauczanie religii w montessori

Co nowego w Akademii?

Pomagamy zwierzakom ze schroniska we Wrocławiu 06.12.2023 Pomagamy zwierzakom ze schroniska we Wrocławiu

To nie reklama sklepu zoologicznego - to efekty zbiórki na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Nasze doświadczenie w akcjach...

Diwali - święto światła 24.11.2023 Diwali - święto światła

Nasi uczniowie i nauczyciele pochodzący z różnych krajów sprawiają, że akademia jest jak kalejdoskop kultur. Przez cały rok mamy okazję żeby...

Spędzamy jesień w ruchu! 09.11.2023 Spędzamy jesień w ruchu!

Jesień zagościła już na dobre. Pojawiają się pierwsze przymrozki, a nasza łąka kwietna sygnalizuje nam zbliżający się koniec okresu wegetacji. Pada...